ឯកអគ្គរដ្ឋទូតមិកស៊ីកូដែលមាននិវេសដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតមិកសិកកូដែលមាននិវេសដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ លោកជំទាវ Ilse Liliana Ferrer Silva បានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក។  ក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនៈកិច្ចនោះ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) រួមមាន ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទី លោក ឃ្នុត រ៉ូស្សីនហ៊ក អនុប្រធានរដ្ឋបាល និងឯកឧត្តម ថោង សុជាតិ មន្ត្រីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៃ អ.វ.ត.ក. បានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅ និងធ្វើបទបង្ហាញជូនលោកជំទាវអំពីសមិទ្ធិផល កេរដំណែល និងមុខងាររបស់ អ.វ.ត.ក. ក្នុងដំណាក់កាលសេសសល់។ គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ក៏បានបង្ហាញលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនូវសាលពហុបំណង (សាលសវនាការ) មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន បណ្ណសារ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានចល័តផងដែរ។

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read