ក្រុម៤ - សំណើសុំដាក់បញ្ចូលក្នុងសំនុំរឿងនូវរូបថតរបស់ អ៊ូ វ៉ាន់ឌី ដែលថតនៅទួលស្លែង និងឯកសារនានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្រានុកូលដ្ឋានរបស់លោក អ៊ូ សាវរិទ្ធ

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2017

សេចក្ដី​សង្ខេប

ក្រុម៤ - សំណើសុំដាក់បញ្ចូលក្នុងសំនុំរឿងនូវរូបថតរបស់ អ៊ូ វ៉ាន់ឌី ដែលថតនៅទួលស្លែង និងឯកសារនានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្រានុកូលដ្ឋានរបស់លោក អ៊ូ សាវរិទ្ធ
Download file
Text Document00364934-00364936.pdf
97.06 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E2/26/5
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
ស្លាក