លិខិតពីគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជូនចំពោះប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃ អ.វ.ត.ក ទាក់ទងនឹងឋានៈនៃសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យ នួន ជា ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 28 មករា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 28 មករា 2019
Download file
Text DocumentE378_8_8_KH.PDF
4.57 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E378/8/8
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង