មតិគាំទ្រសំណើរបស់លោក អៀង សារី E221និងស្នើសុំដល់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងឲ្យបង្គាប់ដល់សហព្រះរាជអាជ្ញាធ្វើការកែតម្រូវបញ្ជីសក្ខីកម្មជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដែលសហព្រះរាជអាជ្ញាមានបំណងដាក់បញ្ចូលក្នុងការពិភាក្សាដេញដោល ជំនួសឲ្យសក្ខីកម្មផ្ទាល់មាត់

Posted 29 សីហា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 សីហា 2012
Download file
Text DocumentE223_KH.pdf
819.57 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E223
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ