ញត្តិផ្សេងទៀតរបស់អៀង សារីស្តីពីព្រំដែនកម្រិតលទ្ធភាពអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅ អ.វ.ត.ក

Posted 22 មេសា 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 22 មេសា 2013
Download file
Text Document00542133-00542162_D378_2_KH.TXT_.pdf
1.67 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D378/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក
Parent Document