បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់លោក ខៀវ សំផន ប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចលើការប្រើប្រាស់ភស្តុតាងដែលបានមក ឬដែលអាចបានមកដោយការធ្វើទារុណកម្ម

Posted 19 មេសា 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 19 មេសា 2013
Download file
Text Document00367763-00367767_D130_10_1_KH.TXT_.pdf
243.88 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D130/10/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក