ប្រតិចារិកនៃដំណើរការនីតិវិធី ថ្ងៃទី 02 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2009 - សវនាការ "ឌុច" (ថ្ងៃជំនុំជម្រះ 69)

Posted 28 កុម្ភៈ 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 28 កុម្ភៈ 2022
Download file
Text DocumentE1_73.1_TR001_20090902_Final_KH_Pub.pdf
1.12 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/73.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង