ប្រតិចារឹកនៃសវនាការលើអង្គហេតុក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ - ០២ សីហា ២០១៦

Posted 10 ឧសភា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 10 ឧសភា 2022
Download file
Text DocumentE1_453.1_TR002_20160802_Final_KH_Pub.pdf
1.87 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/453.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង