ប្រតិចារឹកនៃសវនាការលើអង្គហេតុក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ - ០៨ មករា ២០១៦

Posted 18 វិច្ឆិកា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 18 វិច្ឆិកា 2022
Download file
Text DocumentE1_372.1_TR002_20160108_Final_KH_Pub_OLD-2.pdf
2.88 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/372.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង