ប្រតិចារឹកនៃសវនាការលើអង្គហេតុក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ - ២២ សីហា ២០១៦

Posted 19 ឧសភា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 19 ឧសភា 2022
Download file
Text DocumentE1_461.1_TR002_20160822_Final_KH_Pub.pdf
1.99 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/461.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង