ប្រតិចារឹកនៃសវនាការលើអង្គហេតុក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ – ៣១ តុលា ២០១៦

Posted 03 មីនា 2023 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 03 មីនា 2023
Download file
Text DocumentE1_492.1_TR002_20161031_Final_KH_Pub.pdf
2.05 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/492.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង