ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០១ - ថ្ងៃទី ០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣

Posted 01 កុម្ភៈ 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 01 កុម្ភៈ 2022
Download file
Text DocumentE1_218.1_TR002_20130704_Final_KH_Pub.pdf
1.29 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/218.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង