ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

Posted 26 កក្កដា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 26 កក្កដា 2017
Download file
Text DocumentE1_520.1_TR002_20170613_Final_KH_Pub.pdf
2.33 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/520.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង