ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ១៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៦

Posted 25 តុលា 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 25 តុលា 2018
Download file
Text DocumentE1_460.1_TR002_20160818_Final_KH_Pub.pdf
1.75 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/460.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង