ប្រតិចារឹកសវនាការឧទ្ធណ៍លើបណ្តឹងសាទុក្ខ អៀង ធីរិទ្ធ - ថ្ងៃទី ១៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២

Posted 16 វិច្ឆិកា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE138_3_10_1.2_TR002_20121113_Final_Pub_KH.pdf
1.28 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E138/1/10/1.2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យរដ្ឋបាល