អនុ​ស្សារណៈ​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ស្ដី​ពី​ "សេចក្ដី​បង្គាប់​លើ​ការ​ផ្ដល់​សក្ខី​កម្ម​តាម​រយៈ​ប្រ​ព័ន្ធ​សោត​ទស្សន៍​សម្រាប់​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី 2-TCCP-1049”

Posted 19 សីហា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE315_1_6_1_KH.pdf
83.78 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E315/1/6/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២/០២សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Parent Document