អនុស្ស​រណៈ​របស់​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ស្ដី​ពី "ការ​បក​ប្រែ​ឯកសារជា​ភា​សា​វៀត​ណាម​ដែល​ទទួល​បាន​ពី​បណ្ណាសា​រ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​តិច​សាស់​ តិច​ដែល​មាន​ប្រ​ភពដែ​ល​មាន​ប្រ​ភព​ដើម​ចេញ​ពី ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​របស់​ Christopher Goscha”

Posted 26 សីហា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE327_4_5_KH.pdf
125.78 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E327/4/5
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Parent Document