អនុស្ស​រណៈ​របស់​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ស្ដី​ពី៖ ​សេច​ក្ដី​សម្រេច​លើ​សំណើ​រនានាពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពេល​វេលា​កំណត់​តាម​វិ​ធាន​ ៨៧(៤) នៃ​វិ​ធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង​

Posted 13 September 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE421_3_KH.pdf
119.1 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E421/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Legal References
Parent Document