អនុស្សារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា សុំឲ្យទទួលយកឯកសារ និង ស្តាប់សក្ខីកម្មសាក្សីបន្ថែមម្នាក់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្រុកត្រាំកក់ មន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់ ដែលជាផ្នែកនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ អនុលោមតាមវិធាន ៨៧(៣) និង ៨៧(៤)

Posted 08 មេសា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE319_17_1_KH.pdf
258.57 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E319/17/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Legal References