អនុស្សារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “សេចក្តីសម្រេចលើសំណើតាមវិធាន ៨៧ របស់ នួន ជា ទាក់ទិននឹង សោតទស្សន៍ដែលបានថតសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩”

Posted 29 ធ្នូ 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE326_1_KH.PDF
168.14 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E326/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Legal References
Parent Document