អនុស្សារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “សំណើរបស់មេធាវីការពារក្តី ខៀវ សំផន សុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង បង្គាប់ដល់ការិយាល័យរដ្ឋបាលឲ្យពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អង្គភាពបកប្រែភាសាជាបន្ទាន់

Posted 21 តុលា 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE317_1_KH.PDF
95.93 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E317/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Parent Document