អនុស្សរណៈ “ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីសំណងនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ គម្រោងទី ១៖ ទិវាជាតិនៃការចងចាំ និងគម្រោងទី ៣៖ ការសាងសង់ស្តូបនៅរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់រម្លឹកដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការជម្លៀសដោយបង្ខំ”

Posted 11 មិថុនា 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 11 មិថុនា 2018
Download file
Text DocumentE218_7_10_KH.pdf
643.32 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E218/7/10
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង