អនុស្សរណៈរបស់​អង្គជំនុំ​ជម្រះរបស់សាលាដំបូងស្ដីពី " សេចក្ដីសម្រេចលើចម្លើយតប​របស់ ខៀវ សំផន ទៅនឹងការ​ដាក់​បង្ហាញឯកសារ​សំណុំរឿង ០០៣ និង ០០៤ ដែលបាន​ស្នើឡើងដោយ​សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិ (ឯកសារ E319/63)"

Posted 11 September 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 11 September 2018
Download file
Text DocumentE319_63_2_KH.pdf
151.99 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E319/63/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង