អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “ការបញ្ជាក់អំពីការបានទទួលលិខិតឆ្លើយតបរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨”

Posted 25 មករា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 25 មករា 2019
Download file
Text DocumentE378_8_7_KH.PDF
3.15 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E378/8/7
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង