អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់មេធាវីការពារក្តី នួន ជា សុំស្តាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីបន្ថែម អនុលោមតាមវិធាន ៨៧(៤) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង (ឯកសារ E391, E392, E395, E412 និង E426)”

Posted 08 មេសា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 08 មេសា 2019
Download file
Text DocumentE443_KH.PDF
88.23 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E443
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង