អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “ការទទួលយកកំណត់ហេតុស្តាប់ចម្លើយដែលបានដាក់បង្ហាញថ្មីៗពីសំណុំរឿង ០០៣ និង ០០៤ របស់សាក្សីដែលបានផ្តល់សក្ខីកម្មក្នុងអំឡុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសវនាការក្នុងសំណុំរឿង ០០២”

Posted 18 ឧសភា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 18 ឧសភា 2017
Download file
Text DocumentE319_68_1_KH.pdf
94.34 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E319/68/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង