អនុស្សរណរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង មានចំណងជើងថា "ចម្លើយតបរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ទៅនឹងការចង្អុលបង្ហាញរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីអំពីគម្រោង អាទិភាពសម្រាប់ការអនុវត្តសំណង អនុលោមតាមវិធាន៨០ ស្ទួន (៤) (E218/7/1)"

Posted 02 សីហា 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE218_7_2_KH.PDF
255.17 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E218/7/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Parent Document