របាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ស្តីពីសំណងនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ភ្ជាប់ជាមួយឧបសម្ព័ន្ធសម្ងាត់

Posted 03 ឧសភា 2023 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 03 ឧសភា 2023
Download file
Text DocumentF84_KH.PDF
1.07 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F84
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី