សាលក្រមសង្ឋេបសំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និងខៀវ សំផន

Posted 21 វិច្ឆិកា 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 03 មេសា 2019

សេចក្ដី​សង្ខេប

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងប្រកាសសេចក្តីសំអាងហេតុ និងផ្នែកនៃ សេចក្តីសម្រេចនៃសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និងខៀវ សំផន នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែ​វិច្ឆិ​កា ​ឆ្នាំ ២០១៨ នៅក្នុងសាលសវនាការធំនៃអវតក ចាប់ពីម៉ោង ០៩:៣០ នាទីព្រឹក។ 

Download file
លេខឯកសារ​
n/a
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words