សាលដីកាលើភាពអាចទទួលយកបាននៃបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ប្រឆាំងនឹងដីការបស់សហចៅក្រមស៊ើបអ្នកអង្កេត សម្រេចអំពីការប្រើប្រាស់ចម្លើយដែលបានមក ឬដែលអាចបានមកដោយសារការធ្វើទារុណកម្ម

Posted 03 ឧសភា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 03 ឧសភា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

Decision on Admissibility of the Appeal against Co-Investigating Judges' Order on Use of Statements which were or may have been Obtained by Torture

Download file
Text DocumentD130_9_21_KH.PDF
822.33 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D130/9/21
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ
Key words

ព័ត៌មានថ្មីៗ