សាលដីកាបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ អៀង សារី ប្រឆាំង​ទៅនឹង​សេច​ក្ដីសម្រេច​របស់ ក.ស.ច.ស បដិសេធមិន​ទទួលយក​ការ​ដាក់​ឯកសារ​ឆ្លើយតប​របស់​លោក អៀង សារី ទៅនឹងដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរ​របស់​សហព្រះ​រាជអាជ្ញាអនុលោម​តាម​វិធាន​ ៦៦ និងសេច​ក្ដីសង្កេតបន្ថែម និងសំណើសុំផ្អាកដំណើការ​នីតិវិធី

Posted 20 September 2010 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 28 មិថុនា 2022

សេចក្ដី​សង្ខេប

Decision on Ieng Sary's appeal against OCIJ decision refusing to accept the filing of Ieng Sary's response to the Co-Prosecutors' rule 66 final submission and additional observations and request for stay of the proceedings

Download file
Text DocumentD390_1_2_4_KH.PDF
1.09 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D390/1/2/4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ
ស្លាក
Key words