សារ​ណា​របស់​សហ​មេ​ធាវី​នាំមុខ​តំណា​ង​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​អំពី​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​ដែល​នឹ​ង​ត្រូវ​ផ្ដល់​សក្ខីកម្ម​នា​សវនាការ​លើ​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ និង​ព្យសនក​ម្ម​ដែល​បាន​ទទួល​រង (វគ្គជំនុំ​ជម្រះ​ទី​បួន)

Posted 09 សីហា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE315_1_6_KH.pdf
305.36 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E315/1/6
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Parent Document