សេច​ក្ដី​សម្រេច​លើ​សំណើរ​បស់​មេធាវី​ការ​ពារ​​ក្ដី​ អនុ​លោម​តាម​វិ​ធាន​ ៨៧(៤) នៃ​វិធា​ន​ផ្ទៃ​ក្នុង​ សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ឯក​សារ​ចំនួន​ ២៣ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​សក្ខី​កម្ម​របស់ 2-TCE-88

Posted 06 មិថុនា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE387_3_KH.pdf
880.46 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E387/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Legal References
Parent Document