សេចក្តីបញ្ជាក់លើសំណើសុំអោយកោះអញ្ជើញលោកស្រី មាស គឹមសៀវ (D14) មកកាន់អង្គសវនាការ -សេចក្តីកែតម្រូវ-

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

សេចក្តីបញ្ជាក់លើសំណើសុំអោយកោះអញ្ជើញលោកស្រី មាស គឹមសៀវ (D14) មកកាន់អង្គសវនាការ -សេចក្តីកែតម្រូវ-
Download file
Text Document00355104-00355105.pdf
67.76 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E40/2/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក