សេចក្ដីសម្រេច​លើ​សំណើរ​បស់​សហ​ព្រះរាជ​អាជ្ញា​សុំ​បន្ថែម​ចំនួន​ទំព័រ​ដើម្បីយុត្តិកម្ម​អំពី​ សាក្សី អ្នកជំនាញ និង​ដើមបណ្ដឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ អនុលោម​តាម​វិធាន​៨៧ (៤) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង

Posted 23 សីហា 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 23 សីហា 2018
Download file
Text DocumentE307_3_1_KH.pdf
191.29 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E307/3/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង