សេចក្តីសម្រេចលើការធ្វើចំណាត់ប្រភេទឯកសារឡើងវិញនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២ របស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះ

Posted 15 មិថុនា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 15 មិថុនា 2020
Download file
Text DocumentD359_38_KH.pdf
176.04 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D359/38 & D360/47
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ