សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់មេធាវីការពារក្តី នួន ជា សុំស្តាប់សក្ខីកម្មសាក្សីបន្ថែមអនុលោមតាមវិធាន ៨៧ (៤)នៃវិធានផ្ទៃក្នុង (ឯកសារ E391, E392, E395,E412 និង E426) (សំអាងហេតុពេញលេញ)

Posted 08 មេសា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 08 មេសា 2019
Download file
Text DocumentE443_10_KH.PDF
1.95 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E443/10
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង