សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់មេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សុំឲ្យអង្គបុរេជំនុំជម្រះ ចាត់វិធានការចាំបាច់នានា ដើម្បីធានាការពារសិទ្ធិរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២

Posted 20 កក្កដា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 20 កក្កដា 2020
Download file
Text DocumentD360_48_KH.pdf
9.75 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D359/39 & D360/48
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ