សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ សុំដាក់សារណាបន្ថែមលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ខ្លួនជំទាស់ទៅនឹងដីកាសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់ យឹម ទិត្

Posted 21 កក្កដា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 21 កក្កដា 2021
Download file
Text DocumentD381_44_KH.PDF
3.45 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D381/44
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ