សំណើបន្ទាន់របស់ យឹម ទិត្យ សុំបន្ថែមចំនួនទំព័រ និងពេលវេលាកំណត់សម្រាប់ចម្លើយតបរបស់គាត់ ទៅនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ

Posted 17 ធ្នូ 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 17 ធ្នូ 2019
Download file
Text DocumentD381_21_KH.PDF
2.23 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D381/21
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី