សំណើរ​បស់​ នួន ជា តាម​វិធាន​ ៨៧(៤) នៃ​វិធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង​ សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ឯក​សារ​ចំនួន​ប្រាំ​បួន (ប្រ​ភព​ពី​ប្រ​ជាជន​ចិន​ និង​ថៃ​អំពីការ​ឈ្លាន​ពាន​របស់​វៀត​ណាម​មក​លើ​កម្ពុជា)

Posted 14 September 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE435_KH.pdf
11.62 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E435
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី