សំណើរបស់ មាស មុត សុំធ្វើអន្តរាគមន៍ និងឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខជាបន្ទាន់របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការរំលត់ជាធរមាននៃសំណុំរឿង ០០៤/២ របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

Posted 17 មិថុនា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 19 មិថុនា 2020
Download file
Text DocumentE004_2_2_KH.PDF
884.75 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E004/2/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៣​សំណុំរឿង​ ០០៤សំណុំរឿង ០០៤/២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី