សំណើរបស់មេធាវីខៀវ សំផន សុំលើកពេល៣០ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងស្តីពីការបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរ ERN 00436243-00436244

Posted 22 មេសា 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 22 មេសា 2013
Download file
Text Document00436245-00436247_D335_KH.TXT_.pdf
120.51 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D335
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក