សំណើរបស់មេធាវីសូមរក្សាសិទ្ធិធ្វើការកត់សំគាល់ជា ផ្ទាល់មាត់តបទៅនឹងសារណា នៃការជូនយោបល់របស់ តុលាការរបស់អ្នកដែលមិនមែនជាភាគីនៃរឿងក្តី

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

សំណើរបស់មេធាវីសូមរក្សាសិទ្ធិធ្វើការកត់សំគាល់ជា ផ្ទាល់មាត់តបទៅនឹងសារណា នៃការជូនយោបល់របស់ តុលាការរបស់អ្នកដែលមិនមែនជាភាគីនៃរឿងក្តី
Download file
Text Document00149906-00149906.pdf
48.58 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
C5/27
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក