សំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ សុំបន្ថែមពេលវេលា និងចំនួនទំព័រកំណត់សម្រាប់ចម្លើយតបនិងការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួន ទាក់ទងនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤

Posted 17 ធ្នូ 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 17 ធ្នូ 2019
Download file
Text DocumentD381_22_KH.PDF
1.96 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D381/22
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា