សំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ សុំដាក់ចម្លើយតបរបស់ខ្លួន ទៅនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ ប្រឆាំងនឹងដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ ជាភាសាអង់គ្លេសជាមុនសិន

Posted 30 September 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 30 September 2019
Download file
Text DocumentD382_14_KH.PDF
816.99 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D382/14
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា