សំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាស្នើសុំកែប្រែទៅលើសំណើសុំបន្ថែមពេលវេលា និងចំនួនទំព័រសម្រាប់សារណាតបទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខ

Posted 20 សីហា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 20 សីហា 2019
Download file
Text DocumentF48_KH.PDF
1.95 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F48
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា