សំអាង​ហេតុ​សម្រាប់​សេចក្ដី​សម្រេច​លើ​សំើរួម​របស់​ នួន ជា អនុលោម​តាម​វិធាន​ ៨៧(៤) នៃ​វិធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង​ សុំ​ស្ដាប់​សាក្សី​បន្ថែម​សម្រាប់​សវនាការ​វគ្គដំបូងនៃ​សំណុំ​រឿង​ ០០២/០២ ពាក់​ព័ន្ធនឹង​សហករណ៍​ត្រាំកក់​ និង​មន្ទីរសន្ដិសុខ​ក្រាំង​តាចាន់ និង សេចក្ដីសម្រេច​

Posted 27 មិថុនា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 10 សីហា 2020
Download file
Text DocumentE346_3_KH.PDF
3.98 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E346/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង