ឧបសម្ព័ន្ធ - ទម្រង់ ៧៖ សំណើសុំចាត់តាំងសហមេធាវី

Posted 13 មិថុនា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 មិថុនា 2019
Download file
Text DocumentE464.1_KH-EN.PDF
567.78 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E464.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង