ឧបសម្ព័ន្ធ៖ សំណើសុំដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ស្តីពីស្ថានភាពនៃសំណុំរឿង ០០៤/០២ និងសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីទាំងនេះ

Posted 16 កក្កដា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 16 កក្កដា 2020
Download file
Text DocumentE004_2_5.2_KH.pdf
2.46 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E004/2/5.2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី